perjantai 5. heinäkuuta 2019

Pekka Torvisen "Väestönvaihto on salaliittoteoria" (päivitetty 12.7.2019)Kannattaa lukea Nyt-analyysi eli Pekka Torvisen Väestönvaihto on salaliittoteoria -erittely. Hän ruotii siinä "uusoikeistolaisen" intellektuellin Renaud Camus'n ja perussuomalaisten Riikka Purran ja Jussi Halla-ahon käsitteitä, joilla nämä kuvaavat kansainvaelluksiin kytkeytyviä mahdollisia tapahtumia ja päättelee ne rasistisiksi valheiksi. En tiedä Torvisen poliittisista sitoumuksista, mutta asiallisten viitteiden ja jonkinlaisen analyysintyngän ohessa kirjoituksesta näkyy perimmäisellä tasolla valtava kielto tajuta, mikä on maailman väestönkehityksellinen trendi ja suunta lähivuosikymmeninä, mikäli kaikki jatkuu nykymenolla. Huomautan Torviselle, että minun elinaikanani planeetan väkiluku on harpannut 3,7 miljardista 7,7 miljardiin ja kolmen vuosikymmenen kuluttua olemme liki 10 miljardissa. Maailmaan syntyy siis noin parissa viikossa Suomen väestön verran ihmisiä ja vauhti kiihtyy. Väestönkasvu tapahtuu pääasiassa yhteiskunnissa, jotka eivät kykene pitämään yllä populaationsa hyvinvoinnin ja ihmisarvoisen elämän edellyttämiä olosuhteita, ja ihmiset lisääntyvät saadakseen suvulleen arvostusta ja itselleen turvaa. Vaikka Afrikasta siirtyisi 500 miljoonaa ihmistä esimerkiksi Eurooppaan (ja siten kaikki muuttuisi Euroopassa), mikään ei muuttuisi lähtökohdiltaan Afrikassa: huono-osaisimmat jäisivät ja väestö kasvaisi yhä. Esimerkiksi tätä on väestöräjähdys. Sen verran metaforalla on kuvausvoimaa. Väestönvaihto tai väestönmuutos on pitkäaikainen seurausilmiö väestöräjähdyksestä ja siitä mahdollisesti seuraavista kansainvaelluksista, kun ihmiset liikkuvat kohti uusia asuinalueita, yleensä vakaita yhteiskuntia, jotka varsinkin Euroopassa ovat kääntyneet väkimääriltään laskuun.

Kaikkein huvittavinta Torvisen analyysissa on tietty poliittinen ajattelu, joka mieluummin pitää kiinni vasemmiston paremmuudesta ja sen tarvitsemasta oppositiosta suhteessa oikeistoon (ja tietyin esimerkein persuihin, hiekkaan piirrettyihin hakaristeihin, le Peniin ja rasistiseen äärioikeistoon sekä tietenkin lopulliseen ratkaisuun) kuin toteaa, että nykyaikaisen ajattelun, jonka tulisi saada kiinni myös todellisuuden tapahtumista eikä ainoastaan poliittisesta kaksinapaisesta diskurssista, olisi jo päästettävä irti nimenomaan tästä kaksinapaisuudesta ja kaikista siitä johtuvista asetelmista, vaikka se merkitsisi samalla myös vasemmiston uutta ja radikaalia itsearviointia. Toki tällainen holistisempi tapa nähdä maailma tarkoittaisi myös sitä, että oikeisto saavuttaisi ymmärryksen siitä, mitä vastuu maailmasta on.

Samaan käsitteellis-poliittiseen jumittamiseen liittyy kirjoittajan käsitys ihmisestä kulttuurisena olentona: suurten väestönsiirtyminen aikaan saamat muutokset yhteiskunnissa tuntuvat liittyvän hänen ajattelussaan lähinnä ruokakulttuurin muutoksiin pizzakulttuurista kebabkulttuuriksi. No, kannattaisi ehkä miettiä, millaisia ongelmia Euroopassa jo tällä hetkellä ilmenee, esimerkiksi Ruotsissa, joka on entistä epävakaampi viikoittaisine väkivallantekoineen pommituksista ja autonpoltoista asetaisteluihin ja raiskauksiin, puhumattakaan siitä, millä vauhdilla kuntien rahavarat hupenevat ja koulutuksen ja työpaikkojen järjestäminen kansalaisille ontuu, vaikka Ruotsissa on yhä valtavan hyvät taloudelliset edellytykset. Nämä yhteiskunnalliset muutokset ja värinät ovat vasta pieniä etiäisiä tulevasta räjähdyksestä. Tosin nykymenolla Ruotsin monissa kaupungeissa on jo 2030-luvulla tai jopa 2020-luvun lopulla tilanne, jossa maahanmuuttajien osuus on varsinkin miesten kohdalla suurempi kuin kantaväestön. On huomattava, että suurin osa tästä maahanmuutosta on humanitaarista, joten sillä on valtava vaikutus siihen, millainen yhteiskunta tulevaisuudessa on, varsinkin kun tulijat ovat valtaosaltaan muslimeja (heillä on omat sääntönsä sille keiden kanssa avioituminen voi tapahtua ja se vaikuttaa suoraan tuleviin sukupolviin).

Siitä olen samaa mieltä tämän oletettavasti vasemmistolaisen kirjoittajan (ja "oikeistolaisen" de Benoistin ja "vasemmistolaisen" Gramscin, joihin hän myös viittaa) kanssa, että kapitalismi on iso syyllinen maailman nykytilaan, mutta tästäkin kapitalismi-hokemasta pitäisi jo päästä eteenpäin, koska kapitalismia on niin monenlaista ja sitä edistävät yhtä lailla vasemmistolaiset / marxilaiset kuin oikeistolaiset poliittiset ponnistukset, tosin eri tavoin.

Vasemmiston kapitalismi-hokema kaiken pahan selityksenä kuulostaa minusta samalta kuin jos kristityt syyttäisivät kaikesta elämän epäonnesta Saatanaa (näin kristityt eivät onneksi tee). Kummankin -- kapitalismin ja Saatanan -- vastustaminen on työlästä hommaa, koska analyysi on hahmoton ja vastustaja tällaisena könttänä vaikeasti identifioitavissa ja osin aina mielikuvien ja poliittisen fiktion synnyttämä, mutta myös ennen kaikkea oman, esimerkiksi tietynlaisen vasemmistolaisen maailmankuvan, mahdollistaja ja ylläpitäjä. Tässä ironisessa tilanteessa voi kysyä vanhaa teodikea-ongelmaa mukaillen: Jos on olemassa niin hieno asia kuin vasemmistolainen maailmankuva, miksi kaikki eivät ole vasemmistolaisia vaan tahtovat palvella pahuutta ja lisätä sitä? No, koska antautuminen läntiseen ja itäiseen perisyntiin kapitalismin käärmeen houkuttelemana on karkoittanut meidät sosialismin paratiiseista... Niinpä niin... Vielä näitä taisteluita käydään lähinnä symbolisella tasolla ja suhteellisen hyvinvoivien valtioiden sisäisinä kamppailuina, mutta jollei läntistä kahtiajakoa saada murrettua ja väestöräjähdystä hillittyä, taistelut tapahtuvat paljon konkreettisempina. Siinä ei paljon auta "edellisen hallituksen tiukentunut maahanmuuttopolitiikka"...


Mikäli Afrikan väestönkasvu jatkuu nykyisellään, kuten oletettavaa on, ja Eurooppa vastaanottaa satoja miljoonia tulijoita sanotaan vuoteen 2050 mennessä, on Eurooppa 2100 aivan toisenlainen maanosa. Tällainen köyhistä maista tapahtuva massamaahanmuutto on valtava haaste myös sellaisille yhteiskunnallisille järjestelyille, jotka tunnetaan pohjoismaisina hyvinvointivaltioina. Minusta se, että maailmankartalla on mahdollisesti lopulta vieri vieressä kaksi Afrikkaa, pohjoinen tosin yleisväritykseltään hieman vaaleammansävyisempänä ja koulutetumpana (sinänsä epäolennaista isojen kulttuuristen, sosiaalisten ja kognitiivisten skeemojen törmätessä ja murentuessa), ei nykytiedon valossa ole mikään riemu-uutinen, kun otetaan huomioon, missä jamassa Afrikan ja Lähi-idän valtiot ovat miltei millä hyvänsä mittareilla arvioituna. Avainasemassa olisikin olojen korjaaminen siellä, missä ne ovat rempallaan, ei kokonaisten maanosien pistäminen rempalleen.

Minusta näiden asioiden toteaminen ei ole rasismia, koska yhteiskunnat ovat ihmisten luomuksia, ja tämä pätee myös afrikkalaisiin ja lähi-itäisiin yhteiskuntiin. Ne ovat rempallaan paljon muunkin kuin kapitalismin ja vanhojen siirtomaa-aikojen vuoksi, vaikka näitäkään tekijöitä ei voida täysin sivuuttaa. Niin paljon minusta ei löydy idealismia, että uskoisin jostakin löytyvän rahaa, resursseja ja tahtoa niin runsaasti, että mittavat ihmisjoukot, joilla ei ole kunnollista koulutusta ja osaamista, voitaisiin ongelmattomasti integroida osaksi toimivia yhteiskuntia, jotka jo nyt kamppailevat itsessään valtavien taloudellisten ja ekologisten haasteiden kanssa. Pienempien tulijajoukkojen kanssa kyllä tullaan toimeen.

Ainoastaan ihmismäärien globaali väheneminen, samoin kuin kulutuksen vähentäminen kaikkialla kehittyneissä maissa, tulisi olla varsinainen poliittinen päämäärä niin vasemmalla kuin oikealla. Se olisi reilu diili tälle planeetalle, joka on ainoa kotimme ja jonka meille lahjoittaman olemisen kasvatteja olemme.

Näihin ajatuskulkuihini kunnon vasemmistolainen sanoo tietenkin, että edustan uusoikeistoa, koska tahtoisin hajottaa oikeiston ja vasemmiston dikotomian ja siten vähentää vasemmiston poliittista valtaa, tai sitten yksinkertaisesti liioittelen. Asia on sillä kuitattu, ei tarvitse ajatella sen enempää.

No, sen voin myöntää, että tulevaisuus saattaa osoittaa, että olen liioitellut, mutta toisaalta tilastojen ja nykyprognoosien valossa ei siltä näytä. Minulla ei myöskään ole mitään tarvetta vähentää vasemmiston valtaa, voin jopa kannattaa vasemmistoa, mikäli se oppii ajattelemaan vallitsevat olot tunnistaen. Käsitteitä ja arsenaalia sillä kyllä on, mutta kohdistukset ovat nykymaailmaa ajatellen yhä liian kaukana, niin kuin ne ovat valitettavasti aina olleet, ellei mukana ole ollut suhteellistavia elementtejä. Pohjoismaissa kompromisseihin on päästy, ja vasemmistolaisuus osana sosiaalidemokratiaa on luonut rajatuissa oloissa ja osana muita yhteiskunnallisia voimia ja voimavaroja yhteiskuntajärjestystä, johon tuskin missään muualla maailmassa on päästy, ehkä jotain Kanadaa lukuunottamatta. Muuten vasemmistolaisuuden ja marxilaisuuden eri muotojen voittokulku pyrkimyksissään vastustaa kapitalismin pääpirua on lähinnä rapauttanut ihmisten elämänmahdollisuuksia.

Suhde väestön räjähdysmäisen kasvun uhkaan on aivan analoginen ihmisen (tai hiilen käyttöön perustuvan kapitalismin) aiheuttaman ilmastonmuutoksen uhkan kanssa: kukaan täysijärkinen ihminen, sijoittipa hän itsensä oikealle tai vasemmalle tai minne hyvänsä poliittisella kentällä, ei kiistä näiden tapahtumien todellisuutta. Mutta jotkutpa kiistävät hurjan väestönkasvun eli suuren räjähdyksen ja väittävät koko asiaa oikeiston salaliittoteoriaksi. Tämä on paras todistus itsepetoksesta ja poliittisesta sokeudesta, jonka aikamme kerta toisensa perään tarjoaa niin median edustajien kuin poliitikkojen suulla.

Sanalla sanoen tällaiset Nyt-analyysit ovat pitkällä aikavälillä tarkastellen yrityksiä sulkea silmät yhä tiukemmin suurilta planetaarisilta tosiasioilta. Nämä analyysit eivät ole yrityksiä nähdä, mitä todella tapahtuu tai voi olla tapahtumassa. Niissä hylätään järkeviä ja täysin mahdollisia ajatuskulkuja vain siksi, että tärkein tavoite on vastustaa "(ääri)oikeistoa" ja rajata tietyt käsitteet keskustelun ulkopuolelle tekemällä niistä kelpaamattomia tai suorastaan rikollisia, "misogyynisiä" ja "rasistisia", kuten Torvinen kiteyttää.

Jos nyt ollaan kerrankin rehellisiä ja aletaan osoittaa maailmankartalta eri voimakkuussävyin alueita, joilla misogynia ja rasismi kukoistavat, niin mitkähän alueet värittyvät voimakkaimmin, jos oletetaan että rasismin ja misogynian käsitteitä voidaan soveltaa reilusti kaikkiin ihmisiin ja ihmisryhmiin sekä näiden toimintaan ja kulttuurisiin ajatustapoihin omissa yhteiskunnissaan ja jopa niiden ulkopuolella?

Tälläisella osoittelulla ei ole paljonkaan merkitystä itse asioiden hoitamisen suhteen, koska työtä on tehtävä kaikkialla, mutta kuitenkin tällainen tarkastelu osoittaisi miten mustavalkoista ja ulossulkevaa sekä tosiasioista piittaamatonta intellektuaaliseksi mielletty toiminta, kuten erinäisten analyysien kirjoittaminen, voi olla.

Tässä vaiheessa pitää tietenkin myöntää, että mikään "väestönvaihto" ei Suomea ole lähivuosikymmeninä uhkaamassa, vaikka persut väestönvaihdosta tai -muutoksesta puhuvatkin, mutta on selvää, että esimerkiksi pääkaupunkiseudun väestörakenne tulee muuttumaan voimakkaasti lähivuosikymmeninä. Jo omana elinaikanani siihen liittyy paitsi mahdollisuuksia ("uusi työvoima", "uudet lisääntyjät") myös valtavia sosiaalimenojen ja verotuspohjan kestävyyden haasteita, jotka lankeavat meidän jokaisen kannettavaksi. Pidemmällä tähtäimellä esimerkiksi Etelä-Suomen väestö voi olla radikaalisti toinen kuin nyt. Tähän taas sanotaan: mutta onhan Suomenkin väestö vaihtunut monet kerrat, sehän on vain luonnollista. Niin, se on suunnilleen yhtä luonnollista kuin sanoisi: Mutta onhan Suomen sääolotkin ja ilmasto vaihtuneet monet kerrat. Nykyiselle väestön vaihtumiselle tai muutokselle, samoin kuin ihmisperäiselle ilmastonmuutokselle näyttää olevan yhteistä se, että muutos on kiihtyvää, aiempaa huomattavasti nopeampaa.

PS. Tarkoitukseni ei ole kohdistaa kritiikkiä jutun kirjoittajaan, koska analyysin ajatuskuvio on niin yleinen, että sen olisi voinut naputella miltei kuka hyvänsä nykytoimittaja, jolla on tietynlainen näkökulma asioihin. Olennaista tässä ei siis ole kirjoittajan henkilö vaan ajatusmalli, joka on lyönyt lävitse ja jolla pyritään kertomaan lukijoille, millaiset käsitteet ovat oikein ja oikeutettuja käyttää ja mitä käsitteitä ja ajatuskulkuja tulee välttää. Itse suhtaudun maltilla kaikkiin käsitteisiin ja skenaarioihin, mutta en sulje joitakin käsitteitä ja näkökulmia automaattisesti pois vain siksi, että ne tulevat jostakin suunnasta. Ymmärrän senkin, että vasemmiston käsitys väestöstä ja valtiosta sekä valtion tehtävistä ja suunnasta saattaa poiketa omastani ja siksi tulokulma on toinen.

PS 2. Jokaisella ihmisellä on yhtäläinen arvo, ja tämä on hyvä pitää mielessä. On kuitenkin muistettava, että yhteiskuntasuunnittelun lähtökohta tulee olla kestävä ja turvallinen yhteiskunta, ja sellainen yhteiskunta saadaan parhaiten aikaan, kun ihmisiä on sopivasti suhteutettuna siihen mikä on kunkin yhteisön ja sen vaatiman tilan kantokyky. Jos tämä lainalaisuus unohtuu, saadaan pian jättää hyvästit myös puheille yhtäläisestä ihmisarvosta. Myös nykyinen globaali kamppailu ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta vastaan on sitä helpompaa, mitä vähemmän ihmisiä on. Väestöräjähdyksen maailmassa ilmastonmuutoksen torjunta on erittäin hankalaa, lopulta miltei mahdotonta, ellei koko planeetta sitten käy lävitse valtavaa teknologista mullistusta ja täydellistä kulutus- ja ajattelutottumusten muuttumista ja lopulta ehkä niiden myötä myös väestönkasvun radikaalia taittumista.

PS 3. Voihan olla, että jotenkin ihmeen kaupalla Afrikassa naisten asema paranee, syntyvyys kääntyy laskuun ja niin edelleen. Toki tällaista on nähty pienessä mittakaavassa, kun ruohonjuuritason työ on ollut tehokasta. Pitkät perinteet ja uskonnot ovat kuitenkin sellaisia jarruja edistyksen tiellä, että mitään kovin nopeaa kehitystä on turha odottaa ilman koulutustason ripeää nousua. Muutos vaatii aina ymmärrystä ja uutta tietoa sekä mahdollisuutta ottaa uusia suuntia. Toivomme on maailman naisissa ja näiden aseman paranemisessa. Sekään ei yksin riitä, ellei yhteiskuntia saada haavoittuvilla alueilla kuntoon.

PS 4. Olennaisin jäi tietenkin kysymättä: Mitäs tälle hommalle tehdään ja miten? En osaa vastata, enkä usko, että kovin moni muukaan osaa, ainakaan puheista päätellen.

PS 5. Paras keino vastustaa tulevaa fasismia on ratkaista väestöongelma. Vasemmistolle vinkiksi: se ei onnistu sillä, että ongelma levitetään tasaisesti ympäriinsä, varsinkin kun toisella rintamalla käydään taistelua ilmastonmuutosta vastaan. Pelkästään ilmastonmuutosta hillitsemällä tulevasta kaaoksesta ei selvitä.

PS 6. Veikkaan, että joku Kiinan sotilas- ja kybermahti on seuraava iso tekijä maailman politiikassa. Vaikka se olisi olemukseltaan kiinalaista kapitalismia, voi siitä muodostua ihan hyvin jotain, jota voidaan nimittää kurin ja elintilan aatteeksi. Se saattaa selvitellä Euroopan ja Afrikankin kohtaloa omalta osaltaan. Tuleeko sen kurista tuhoisaa vai korjaavaa, saa nähdä. Eurooppa lässähtää luultavasti omaan sosialistiseen humaanisuuteensa, joka kenties kärjistää asioita niin, että täälläkin syntyy jotain vastareaktioita, kenties vaarallisiakin. Tällä nujertavalla vastakkainasettelulla, joka EU:ssa nyt on muodostumassa, ei synny yhtenäistä ja vahvaa Eurooppaa.

PS 5. Väestönvaihdon ideaan ei tarvita mitään taustalla vaikuttavan juutalaiseliitin salaseuran elementtiä tai muutakaan tämäntapaista. Riittää, että lisääntyminen jatkuu nykyisellä tasolla. Joillekin kehitys on luonnollista vaikka se johtaakin pahimmillaan kaaokseen. Itse en pysty näkemään liikakansoituksessa mitään hyvää.
20 kommenttia:

 1. Maltilla taas muistutat, mistä on kysymys.
  Jos joku näkee näissä esitetyissä asioissa ja faktoissa jotakin "arveluttavaa", voisi häneltä kysyä, miksi hän ei halua juuri tätä asiaa mielessään käsitellä, miksi ja mille tämän hyvin todennäköisen kehityskulun tiedostaminen on vaarallista. Omalle maailmankuvalle joka perustuu valikoidusti itsepoimituille toiveille ja uhkakuville ? Miksi juuri tämä - matematiikka - on niin huolestuttavaa?

  http://www.poodwaddle.com/worldclock/

  Huom! alalaidassa olevea taulukko, josta käy mm. ilmi, että esim. Afrikkan väkiluku kasvaa yli puolella miljoonalla ihmisellä viikossa. On täysin selvää, että maanosat eivät kykene pitämään tälläisiä väestöjä luonnollisena osana ekologisia eikä sosiologisia systeemeitään.
  Ja on täysin selvää, ettei Eurooppa kykene millään tavalla ratkaisemaan tälläisten mittasuhteitten ongelmia omalla maaperällään.
  Ja näissä ko. sivuston prognooseissa käytetään materiaalina vieläpä YK:n dataa, joka on kasvun suhteen sieltä kaikkein maltillisimmasta päästä.

  Väestödenialismiin voi aina paeta kyllä, mutta tsekkausta todellisuuden kanssa se ei tule kestämään. Positiivisuus (!) tässä asiassa on näiden kehityskulkujen tunnistaminen ja ratkaisukeskeisyys.
  Voluumi on kylläkin niin mieletön, että en tiedä, tietääkö kukaan, miten maapallon kymmenmiljardisoituminen (vähintään se )voitaisiin pysäyttää. Lukutaito-kampanjat eivät tule sitä tekemään eikä myöskään "elintason" nousu. Kasvun kasvu voi niillä hidastua, mutta niin kauan kuin väestönkasvua on, on väestöpiikki auki äärettömiin lukuihin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Vaikka tuo mun juttu on samojen, jo esittämieni asioiden jauhamista, en voinut välttää kiusausta. Luulen että Nyt-artikkelin kirjoittajan tarkoitus oli persujen johtoporukan kyseenalaistaminen, mutta minusta hän epäonnistui pahasti argumentaatiossaan. Joskus tuntuu, että tärkeintä näille kirjoittajille on oma hyvä olo maailmassa, joka on kuin pussillinen parhaita karkkeja lauantaina.

   Poista
  2. Siellä on kirpeänä ja suolaisena juttuna ilmastonmuutos, jota herooisesti imeskellään.

   Poista
 2. Juuri ruokakaupasta tulleena mietin minä taas puolestani kuinka sopiva (vaikkakin äärimmäisen vakava) uhka "keskiluokalle" ja vasemmistolle on ilmastonmuutos, koska kuitenkin kaikkien tavalla tai toisella rakastama kuluttaminen voidaan yhdistää tekojen tasolla toiveeseen ilmastonmuutoksen torjunnasta omilla kulutusvalinnoilla. Voin ikään kuin ostamalla tai ostamista vähentämällä kokea olevani osa ratkaisua. Saan palkinnon mielihyvähormoneina, vaikka ilmastoahdistus vaivaisikin. Hyvä näin.

  Väestöräjähdyksen suhteen mitään vastaavaa ei ole tarjolla.
  Jää vain täydellinen avuttomuus, denialismi tai ideologinen asian kieltäminen ja yhdistäminen nyt vaikkapa "äärioikeiston" retoriikkaan.

  Mutta jos kuluttamisen sitominen ilmastonmuutoksen torjuntaan onnistuu, miksi sitä ei voisi soveltaa väestöihin?

  Väestöjen tulevaisuuteen ja sen seurannaisiin massiiviisiin väestöliikehdintöihin on vaikea kehittää mitään ratkaisua ellei sitten sellaisen yrityksenä todella toimisi esim. kehitysyhteistyön suora sitominen kohdemaiden väestöpolitiikkaan.
  Mitä suurempi kasvu, sitä pienempi apu jne.
  Pitäisi eräällä lailla ostaa valtioilta halu ja toiminta pysäyttää ensin kasvun kasvu, sitten kasvu ja sitten väestöjensä vähentäminen.

  Väestöpohjien muuttumiseen olisi tarjolla malli hyväksyä avoin Eurooppaan muutto siinä mitassa, mitä työmarkkinat sallivat. Maihin, joissa on täystyöllisyys tai ollaan sen lähellä, ei ole oikein rationaalista millään mittarilla, inhimilliselläkään, syytä suunnata laajoja maahanmuuttoja.

  Ihmisen tulevaisuus on aina siellä missä on duunia tarjolla. Moni kehitysihminen ajattelee, että Afrikassa ja Lähi-idässä sitä olisi. Varsinkin maissa, joihin rauhantila saadaan palautettua, tulee olemaan valtava tarve työvoimalle. Eurooppalainen tulonsiirtolähiö tai Pariisin ghetto on silloin aivan väärä osoite ja tässä suhteessa nimenomaan näin juuri inhimillisesti ajateltuna.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hyvä puheenvuoro, juuri tuohon suuntaan sen pitäisi mennä! Tuossa on paljon hyviä perusteita.

   En tiedä onko joillakin tahoilla sitten ajatuksena murtaa Eurooppa lisäväen myötä ja saada siten sosialismille lisäkannatusta. Tämä kuulostaa kyllä jo kehnolta salaliittoteorialta, joten en uskalla uskoa sellaiseen itse.

   Poista
 3. Niin, denialismi ei ole vain ilmastokeskusteluun liittyvä termi:

  "Denialismiksi on kutsuttu tilannetta, jossa väitteen mukaan henkilö kieltää asian, jonka tiedeyhteisö kykenee todistamaan mm. toistettavin ja tilastollisesti merkitsevin mittaustuloksin. Käsitteen käyttäjien mukaan denialisti kieltää tosiasiat välttääkseen epämiellyttävän totuuden.[1] Denialismissa retorisia väitteitä käyttämällä annetaan vaikutelma kiistasta asiassa, jossa ristiriitaa todellisuudessa ei ole.[2] Päämääränä on naamioitua osaksi kriittistä tiedekeskustelua."

  Wikistä tuo, mutta osuu asiaan täysin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. No, kyllä osuu, ainakin monen toimittajan ja muun median edustajan ja poliitikkojen kohdalla. Tiedepiireissä aihepiiriä lähinnä vältellään, jos ei suorastaan hyökätä väestöräjähdysajatusta vastaan. Tai sitten kehitellään toimivia menetelmiä elättää yhä suurempi populaatio.

   Monilla tuntuu olevan ajatus: valtava populaatio vaan on niin tätä päivää, eihän me voida sille mitään, vaikka tämä valtava populaatio on paljon ihmisperäisempi (siis täysin ihmisperäinen) ilmiö kuin esimerkiksi ilmastonmuutos kaikessa kompleksisuudessaan, siinä kun on myös ulottuvuuksia, joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä ihmistoiminnan kanssa.

   Poista
 4. "Monilla tuntuu olevan ajatus: valtava populaatio vaan on niin tätä päivää, eihän me voida sille mitään, vaikka tämä valtava populaatio on paljon ihmisperäisempi (siis täysin ihmisperäinen) ilmiö kuin esimerkiksi ilmastonmuutos kaikessa kompleksisuudessaan, siinä kun on myös ulottuvuuksia, joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä ihmistoiminnan kanssa."

  Tuossa se on. Tuon periaatteessa helposti omaksuttavan varman faktan tajuamisesta pitäisi lähteä liikkeelle. Itse ihmettelen jo aika monetta vuotta, että mikä ihme siinä kampittaa jengiä.

  Ihminen, instituutio, maailman kaiken ankean tuomitseva twitteristi, poliittinen liike tai ympäristöliike, joka ei toimi edelleen hillitöntä väestönkasvua vastaan ja denialistisesti kieltää sen seuraukset tai niitä vähettelee tai elättelee toiveunia asian itsestään ratkeamisesta, EI toimi myöskään kokonaisvaltaisesti ja järkiperäisesti ilmastonmuutosta vastaan eikä luonnon ja ympäristön puolesta.

  (Outoa että vaikka tuon ympäristöhyvisten jengin kotisetälenin, Pentti Linkola, jonka villapaidan tuoksuakin palvotaan ja joka on nämä samat asiat tunnistanut ja kirjoittanut kymmeniä kertoja ei juuri tässä asiassa ole saanut ihmisten ideologisia aivosoluja liikkeelle. Kaikessa muussa kylläkin.)

  Väestömuutos on sitten kai hieman toisella tapaa painotteinen asia kuin väestönkasvu, toisella tapaa herkkä sekin, mutta nähtäväksi jää miten Eurooppa pyörii ihmisoikeuksien ja mm. naisvapauksien luvattuna maanosana siinä vaiheessa, kun eurooppalainen yhtenäiskulttuuri on hajonnut pienempiin osiinsa.
  Vai onko asiaan suhtauduttava niin etteipäs maalailla piruja seinille ja pelkkä asian arka kyselykin on sitä pahinta ismiä?
  Ja aina voi ohittaa tämänkin asian näppärästi ajattelemalle, ettei mitään aitoa eurooppalaisuutta, pohjoismaisuutta jne. ole olemassakaan. Fiksu ja postmodernin helppo pika-ajatus tuo. Kiitosta saa kaveripiirissä, eri asia sitten miten todellisuus sitten palkitsee aikanaan. Kukapa tietää?

  VastaaPoista
 5. Siinä vaiheessa kun Eurooppa on riittävän monikulttuurinen so. etninen ja uskonnollinen ja kulttuurinen pirstoutuma saavuttaa riittävän poliittisen vaikuttavuuden tason, keikutaan rajalla, jossa joko valtavin ponnistuksin saadaan ihmisiä kylliksi maallistumaan (tarkoitan lähinnä muslimeja), jotta ihmisoikeuksien toteutumisesta voidaan esimerkiksi naisten kohdalla aidosti puhua, tai sitten vajotaan täydelliseen ohikatsomiseen ja relativismiin. Ainakin nämä ovat kaksi mahdollista suuntaa.

  Tuo kaikkien identiteettien "alkuperän" jne. kieltäminen on älyllisesti kaikkein helpoin tie. Ei tarvitse ottaa kantaa mihinkään, mikä todella muuttaa ihmisten elämiä ja elinolosuhteita. Tämän sanominen ei kuitenkaan tarkoita etnonationalismin tukemista, jos joku lukija niin sattuisi ajattelemaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Etnonationalismi, joo.
   En tiedä onko ko. termi tullut noiden piirien (en kyllä tiedä sitäkään minkä "piirin") sisältä vai onko se yksi kepitys/määrittely/kuplatermi lisää?

   Ovatko palestiinalaiset etnonationalisteja kun ne haluaa oman valtion omilla ehdoillaan? Entä skotit? Tai katalaanit?
   Tuo paljastaa sen että nämä termit ovat eklektisiä sen mukaan, miten niitä halutaan käyttää missäkin yhteydessä.
   Kieltädyn ymmärtämästä em. kielipeliä lainkaan.

   Uudelleen vielä lukiessa Torvisen juttu on täydellinen aikalaisartikkeli. Sisältää poliittisia väitteitä ja myös pelkoja itselle toisenlaisen ajattelun, tiedon edessä. Jutun dogmatiikkaa saa vapaasti tuoda esiin vapaassa demokratiassa, siitä vaan, kunhan myös saman tilaisuuden ja vapauen saavat vastakkaiset, perustellut, äänet.

   Poista
 6. Pakko munkin jälkisanoa. Ymmärrän toki etnonationalismin ja kansojen hyväksyttävien itsenäisyyspyrkimysten eron (kts. esimerkkini) ja sen, että jossakin siinä seassa kulkee vielä nationalismikin (sekin sekä negaationa että positiivisena käsitettynä),
  mutta en halua ymmärtää sellaista tyhjyyden ylistystä, että jollakin alueella asuvalla ihmiseläinpopulaatiolla x ei saisi olla luonnollista vaistoidentiteettiä omasta aikalokerostaan maan pintaa vasten ja sopivassa määrin ylepyttä kulttuurisesta aika-janastaan (historiastaan).
  Eli esimerkiksi myös katalaanit, siitä vain!

  ( Oma isänmaallisuuteni on ollut huolestuttavan heikossa hapessa viime vuosina ainakin isänmaamme valtiolliseen, hallinnolliseen tasoon. Eli nationalistia musta ei saa etnolla eikä oikein millään. Retrolla, muutoshitaana ihmisenä, voi kyllä yrittää. )

  VastaaPoista
 7. Joo, nykykeskustelussa tämäkin menee liian kaksinapaisesti: olet joko nationalisti tai globalisti. Tuskin kukaan fiksu on joko tai. Paikallis- ja historiaylpeys sekä myös kriittisyys näitä kohtaan ovat tarpeen. Täydellinen etnonationalismi on mahdottomuus, samoin globaali sosialismi, joka kuitenkin tarvitsee maksumiehensä.

  VastaaPoista
 8. "... Pidemmällä tähtäimellä esimerkiksi Etelä-Suomen väestö voi olla radikaalisti toinen kuin nyt. Tähän taas sanotaan: mutta onhan Suomenkin väestö vaihtunut monet kerrat, sehän on vain luonnollista. Niin, se on suunnilleen yhtä luonnollista kuin sanoisi: Mutta onhan Suomen sääolotkin ja ilmasto vaihtuneet monet kerrat. Nykyiselle väestön vaihtumiselle tai muutokselle, samoin kuin ihmisperäiselle ilmastonmuutokselle näyttää olevan yhteistä se, että muutos on kiihtyvää, aiempaa huomattavasti nopeampaa."

  Huomasin tuon vasta nyt. Olisi tosiaan näppärästi näpeille, ja samalla myös todenmukaisesti sanottu. Mutta noin ei haluta vertailla.
  Väestömuutokset yhdistettynä maapallon kymmenmiljardisoitumiseen ovat mukamas toisen linja ongelmia, ja joillekin, eivät niitäkään.
  Asiat arvotetaan kokonaan eri lailla.

  Hesarissa oli vähän aikaa sitten ilmastonmuutoksen konkretiaa hahmottava karttataulukko. Siitä selvisi että Helsingin ilmasto muistuttaa vuonna 2050 Wienin ilmastoa. Siis lämmin kesä, lauha talvi. Entä jos sanoisin, tuota asiantilaa lainkaan oikeaoppisesti säikähtämättä, että tuopa hienoa, not bad, viimein meilläkin "Euroopan" mukavammat sääolot.
  No, jos sanoisin noin, olisin imbesilli ja idiootti paskiainen. Mikä noin sanoessani olisin itsenikin mielestä, koska pitää ajatella kokonaisuuksia eikä omia toiveita mukavammasta sääkatukuvasta.

  Mutta jos joku huomaa, että Helsingin väestö tulee olemaan jo vuonna 2030 hyvin "ei-eurooppalainen" ja vuonna 2050 sitä enemmänkin, niin tuon asiantilan voi ihan vapaasti todeta, että sepä hienoa, tulee väriä ja maailmaa kylään, hienoa. Viimeinkin meillä on kuin Berliinissä tai Pariisissa.
  En sano, että väestön mikään etnisyys olisi sinänsä mikään ongelma, minullekaan, mutta koska tiedetään jo tapahtuneesta todellisuudesta tarkasti ongelmat, jotka ovat esim. mainituissa kaupungeissa ja monissa muissa isoista väestömuutoksista syntyneet, on muutos tässä asiassa eri tavalla arvotettu kuin ilmastoasiassa.
  Toive Wienin (aika kivasta) ilmastosta hylätään välittömästi, mutta toive, yhtä pinnallinen, "Berliinin katukuvasta" hyväksytään sellaisenaan.
  On siis selvä, että arvotukset tässä puhuvat koko ajan ja monelta suunnalta, niin suvaitsevaisissa ja globalisteissa kuin suvaitsemattomissa ja väestömiettijissä.

  (Ymmärrän toki että ihmisellä on eri arvo kuin fysikaalisella suureella. Em. vertailu ei siis toimi yksi yhteen, ei ainakaan silloin, jos ihmiset ovat henkensä hädässä todellisesti ja heidän on pakko muuttaa, mutta ilmiötä vaikkapa nimellä "Wienin ilmasto" sietää miettiä, vaikka sellaisen joka panikoi ilmastosta, mutta ei ole lainkaan huolissaan väestön edelleen lujaa jatkuvasta kasvusta ja sen väistämättömästä seurannaisilmiöstä, väestöjen liikkeelle lähtemisestä suuremmassa mittakaavassa kuin historiassa koskaan.)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Wienin ilmaston mittasuhde löytyy säätaulukon kohdasta Daily Mean Celsius.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Vienna   Poista
  2. Väestöasioiden erottaminen ilmastosta on käsittämätöntä sokeutta. Sama kuin palokunnat yrittäisivät sammuttaa tulipaloja pussittamalla savua.

   Ideologia pääsi väliin jossakin vaiheessa ja vei kaiken tilan, vaikka vieläpä Rooman kulubin aikana 70-luvulla 4 miljardinen Maa oli kauhistus.

   Poista
 9. Jope, hyviä lisäyksiä! Tulin juuri lakkasuolta. 5 kg lakkoja. Huomenna uudestaan.

  Oula Silvennoinen oli selittänyt Mtv3 :n jutussa väestönvaihtojuttua vielä entistä salaliittoteoriamaisemmaksi sanomalla, että teoriaan kuuluu juutalaisten rikkaiden ja vaikutusvaltaisten tyyppien mobilisoiva voima. Mitään sellaista ei tarvita, vain väestöräjähdys.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Sinänsä joku marginaalinen äärioikeistoporukka voi varmaan uskoa noihin juutalaiseliitin taustapiruina häärimiseen. Totta kai on rikasta porukkaa, kuten Soros, joka edistää monikulttuurisuutta hyötyäkseen siitä ja varmasti myös puhtaan ideologisista syistä. Luulen, että Suomessa juutalaiseliitin salaliittoon ja muihin vastaaviin valheisiin uskoo about alle 50 ihmistä. Vasemmiston (joidenkin) tapa jaotella ihmisiä ja ajatuksia on tahdotuissa tapauksissa juuri niin karkea kuin tarpeen - viittaan tässä Oula Silvennoisen tapaan selittää asiaa. Minusta tuo on melko hörhöä. Oikeisto joka syyttää juutalaisia maailman kurjuudesta on ihan sairasta sakkia.

   Poista
 10. Hienoa että löytyi lakkaa ja muurainta!

  Harmi kyllä nämä salaliitto-sitä-ja-sun-tätä -tyypit tekevät tyhmyydessään palveluksen niille, jotka haluavat vähätellä jostakin syystä väestöasiaa.
  Kun mediassa tiettyjen poliittisten motiivien ajamana yhdistetään nuo huru-ukot ja väestönkasvu toisiinsa, ei kukaan halua olla asian kanssa missään tekemisisissä. Näin on mielet sopivasti käännetty eikä tarvi ajatella muuta kuin "populismin" ja lämpötilan nousua.
  Kun kirjoitin tuolla ylhäällä olevan ekan kommenttini sulle noin viikko sitten, on sen jälkeen viikon aikana syntynyt Afrikkaan puoli miljoonaa uutta ihmistä. Lähde YK.
  Siinä konkretiaa kaikille.


  Onneksi on ironia ja väestödenialismi. Niillä kaiken voi kuitata. Wienin ilmasto.

  VastaaPoista
 11. Joo, en käsitä miten jotkut jaksavat valehdella itselleen ja toisille oman rakkaan ideologiansa vuoksi. Luulisi että hävettää muutaman vuosikymmenen päästä.

  VastaaPoista
 12. Lakka, hilla tai muurain, pääasia on että marjoja riittää.

  VastaaPoista