lauantai 17. marraskuuta 2018

Aikamme hulluuksia
Maassamme keskeytetään vuosittain noin 10 000 syntymättömän lapsen* elämä aborttiin. Samaan aikaan ongelmana on syntyvyyden kääntyminen laskuun. Sitä paikataan houkuttelemalla maahan pääosin kouluttamattomia kehitysmaalaisia, näinhän asia kaikessa karuudessaan tällä hetkellä menee, sillä koulutettuja ja työvalmiita osaajia tietyistä maista tulijoista on ripaus - maallamme ei ole riittäviä houkuttelevuustekijöitä jälkimmäisiä ajatellen. Tästä pitää huolen mm. verotus ja palkkataso.

Lapsia kehitysmaaoloista tulijat osaavat tehdä, melkein kaikessa muussa varsinkin Lähi-idästä ja muslimimaista tulevista suuri osa on yhteiskunnan kannateltavina. Toki hyvissä oloissa, mikäli integroituminen onnistuu, näiden perheiden lapset ja osa aikuisistakin on nykyisyyden ja tulevaisuuden yhteiskunnallinen voimavara, mutta humanitaarinen maahanmuutto on pikemminkin laupeudentyötä kuin yhteiskunnan pitkäkestoista rakentamista. Afganistan, Irak, Syyria, Somalia ja monet Afrikan maat eivät ole koulutuksen ja osaamisen suurvaltoja, joten monet tulijoista eivät osaa edes lukea tai kirjoittaa ja suomalainen elinkeinoelämä ja vaadittava korkean teknologian ja tietotaidon ammattiosaaminen on heille kovin vierasta.

Joka tosissaan puhuu kehitysmaalaisista ja ongelmavaltioista tulevista huoltosuhteen takaajina, ei tiedä mistä puhuu. Edessä on lähinnä valtava yhteiskunnallinen investointi johonkin, mistä ei ole mitään varmuutta. Mitä enemmän humanitaarisia maahanmuuttajia, joilla on korkea syntyvyys, sitä suurempi kuorma yhteiskunnalle. Niin, korostan, että jos puhumme laupeudentyöstä, asia on eri kuin jos puhumme huoltosuhteen parantamisesta. Jos edellä mainitsemieni maiden sijalla lukisi Kiina, Yhdysvallat, Taiwan, Ukraina, Etelä-Afrikka tai muita vastaavia ja Euroopan maita, olisi huoltosuhteen korjaantumispuheilla todellista katetta. Ajatus kehitysmaatyövoimasta** tuntuu nurinkuriselta, kun ajatellaan tulevaisuutta robotiikan ja yhä automatisoituneemman työn aikana - ellei sitten tapahdu jotain täydellistä katastrofia. Tosin silloinkin pieni elätettävien joukko on parempi kuin valtava.

Mietin tällaista. Kuinka moni mainitsemistani suomalaisen elämän keskeytyksistä perustuu esimerkiksi siihen, että lapsi olisi ollut sairas tai että äidillä on terveydellinen tai mielenterveydellinen ongelma tai riskitekijä tai että raskaus on saanut alkunsa raiskauksesta? Kuinka moni siitä, ettei ollut taloudellisesti mahdollista ottaa lasta vastaan? Luulen, että murto-osa, joskaan luottamus tulevaan ei tunnu olevan suomalaisten lisääntymisikäisten kohdalla kovin suuri. Arvelen, että suurin osa raskaudenkeskeytyksen päätöksistä perustuu subjektiiviseen valintaan olla haluamatta jo alulle saatettua lasta syystä tai toisesta. En tahdo syyllistää naisia tai pareja, jotka päätyvät raskaudenkeskeytykseen, olipa syy mikä hyvänsä, mutta valinnoilla on hintansa, myös sellainen, joka ulottuu kansalliselle tasolle saakka.

Ajatelkaapa: 20 vuotta, esimerkiksi vuodesta 1998 vuoteen 2018, ja 200 000 menetettyä elämää! Vajaassa kolmessa vuodessa saman verran kuin Talvisodassa kaatuneita sotilaita ja siviilejä! Olisiko meillä tulevaa yhteiskunnallista väestökadon ja huoltosuhteen ongelmaa, jos edes puolet näistä aborteista olisi jäänyt tekemättä? Samaan aikaan Suomessa on hyvin toimeentulevia ja rakastavia pariskuntia, jotka tahtoisivat adoptoida lapsen tai lapsia ja antaa näille mahdollisuuden elämään. Toki yhä enemmän on niitäkin, jotka eivät tahtoisi lapsia ylipäätään. Ja yhä enemmän on niitä, joilla on suunnilleen kaikki mahdollinen sekaisin. Myös näköalattomuus valtaa alaa, syystä tai toisesta.

Raskauden keskeytystä voi perustella monin argumentein, ja ehdottamasti sellaiseen on oltava mahdollisuus. Mutta myös sitä voidaan miettiä, missä mielessä on järkevää saati vastuullista hoitaa tätä ja muuta syntymättömyyden ongelmaa päästämällä runsain joukoin - niin kuin päättäjien suunnitelmista voi lukea - huonosti työllistyviä ja kulttuurisesti heikosti sopeutuvia ja kehnosti jos ollenkaan koulutettuja ihmisiä maahan käytännössä työkykyisten ihmisten elätettäväksi.

Eikö väestöasiaa voisi auttaa rohkaisemalla suomalaisia lisääntymään - luodaan kannustimia, jotka ulottuisivat henkilökohtaiselle tasolle - opiskeluun ja työuriin - ja perheiden arkeen? Toisaalta, näitä kannustimia on jo nyt, ja jos otamme mukaan historiallisen perspektiivin, voimme todeta, että elämme historiallisesti ajatellen liki ihmeen kaltaisessa yltäkylläisyydessä enkä nyt tahdo kiistää, etteikö Suomessakin olisi köyhyyttä, koska sitä on. Silti lapsella on tuskin koskaan historiassa ollut näin hyvät mahdollisuudet selvitä ja saada koulutus kuin nyky-Suomessa.

Kaikki tässä esille nostamani kysymykset ovat erittäin monimutkaisia, ja antamani kuvaus on karkea. Silti sanoisin, että suomalaisilla, joita on maailmassa 0,76 promillea ja pian paljon vähemmän, on tässä kohden palikat hukassa. Pidän jokseenkin itse aiheutettuna katastrofina sitä, että olemme menettäneet yhteiskuntana luottamuksen tulevaisuuteen - toisaalta tässä tilassa on liki koko Eurooppa.

Tarkoitan tätä: Annamme omien sukujemme kuolla, tapamme vapaaehtoisesti suuret joukot syntymättömiä lapsia ja katsomme maailman onneksi sen, että voimme yksilöinä nauttia hetken (suurin osa tästä halua, joka aiheuttaa sekä itsellemme ja toisille että luonnolle mittaamatonta tuhoa ja kärsimystä), ja pitkällä aikavälillä aiomme luovuttaa yhteiskuntamme toisten käsiin. En usko, että isossa kuvassa valintamme on eettisesti kestävä tai edes kovin ekologinen.

Mikäli ongelmaa ei tahdota aivan mahdottomaksi, lapsipositiivisuus sekä maahanmuuton säätely todella yhteiskuntaa rakentavan monikulttuurisuuden ja työperäisen maahanmuuton suuntaan olisivat jonkinlaisia ratkaisuja, joihin voitaisiin hyvin panostaa, mutta tämä ei suinkaan ole nykyinen suuntaus. Asiat tahdotaan päin vastoin sotkea niin perinpohjaisesti kuin mahdollista. Niin, täytyy vain ihmetellä aikamme hulluuksia.*


Sinänsä olisi hyvä suunta, että maailman väkiluku laskisi radikaalisti - se olisi suurin yksittäinen tekijä muutamien muiden ohella myös ilmastoasiassa. Harmi vain, että tämäkään asia ei ole mitenkään tasapainossa. Länsimaalaisten syntyvyys on jo laskenut kestävälle tasolle, vaikka kulutus ei (uskon kyllä että tulevina vuosina siihenkin päästään), ja taas kehittyvien maiden syntyvyys huitelee paljon yli riski- ja kestävyysrajojen, sillä noissa maissa ei yleisesti ottaen saada rakennettua kestäviä yhteiskuntia - hyvin monimutkaisista historiallisista, poliittisista, koulutuksellisista ja väestörakenteellisista syistä - vaan ihmiset siirtyvät muualle valtavien kansainvaellusten myötä globalisti-ideologistien vasemmalta ja oikealta rahoittaessa ja kaikin tavoin masinoidessa tätä järjettömyyttä.


*

Voihan toki olla niinkin, että tavalliset suomalaiset aistivat vaaran: yhteiskunnan tulevaisuudennäkymä on romahtamassa, normaalin elämän vaatimukset ovat jo nyt sitä luokkaa, ettei kukaan uskalla saattaa lapsia tällaiseen maailmaan - pikemminkin herkutellaan yltäkylläisyyden rippeillä tai pelätään elämän päättyvän seuraavaan irtisanomisaaltoon. Poliitikot ja päättäjät eivät vaaraa aisti, he elävät yhä jatkuvan kasvun ideologiassa (tai vaihtoehtoisesti missä lie), eivätkä he uskalla lähteä mukaan niukkuuteen vaan päinvastoin kannustavat ihmisiä kuluttamaan ja toki suurin osa ihmisistä seuraa heitä. Kehittyvissä maissa ihmiset eivät ole tietoisia maailman tilasta: he tekevät lapsia entiseen tahtiin, he unelmoivat paremmasta elämästä Euroopassa eivätkä tiedä, että manner on suurelta osin henkisesti käytännöllisesti katsoen romahdusvaarassa. Kehitysmaalaiset elävät siinä  onnellisuuskuplassa ja pyrkimyksessä, jossa on jokainen ihminen, jolla ei ole laajempaa tietoa maailmasta.

Tällä sabloonalla ja maapallon yhä epäsuhtaisesti kasvavalla väestömäärällä luomme suuresta osasta maailmaa lopulta puolittaisen kehitysmaa-alueen, jossa toki yhä on rikkaita, todella rikkaita, ja suuret joukot kaikkia muita, rahan ja toimeentulon orjia. Ehkä se sitten on uusi kapitalistis-kommunistinen internationaali, jota kyseiset tahot oikealla ja vasemmalla niin kovasti tahtovat saada aikaan.


*


Törkeimmillään eli käytännössä aina sekä riistokapitalistisessa että riistokommunistisessa järjestelmässä lopputuloksena on samaan tapaan kärsivät joukot ja muutamat hyväosaiset. Ja tietenkin pilattu luonto. Kommunismissa tuho on vielä totaalisempaa, koska siinä hyvä ei valu alaspäin vaan jää yleensä hallitsevalle rakenteelle, mutta se on oman järjettömyytensä vuoksi yleensä rajoittunut yksittäisten, joskin suurten valtioiden alueille, jotka sitten ovat lyhyemmällä tai pidemmällä aikavälillä mädättäneet itsensä tyystin. Globaalilla kapitalismilla on omat syntinsä. Molempia pitäisi voida rajoittaa ja tasapainottaa. En keksi muuta lääkettä kuin itsenäiset, vastuulliset ja sivistyneet demokratiat tai mikseivät myös valistuneiden johtajien johtamat yhteiskunnat, mikäli demokratia ei ole joidenkin alueiden ihmisille luonteva tapa järjestää yhteisöjään. Ja tietenkin näiden valtioiden yhteistyö.

[juttu alkoi hajota ja levitä vähän mihin sattuu... muutaman ilmiön rinnakkainprosessointi jatkuu...]

*Voidaan toki puhua myös sikiöistä tai hedelmöitetyistä, mutta yhtä kaikki kyse on mahdollisista elämänsubjekteista, yksilöllisistä ihmisistä.

**Jokainen ymmärtää, että "kehitysmaalaiset" eivät ole mikään yksi ja homogeeninen joukko. Silti tietyistä hankalista ja matalan koulutuksen taustoista tulevien ihmisten työllistymistilastot eivät lupaa hyvää; työllisyysluvut ovat kantaväestöön verrattuna hälyttävän alhaiset, ovat olleet tiettyjen ryhmien osalta sitä jo vuosikymmenet. Mitä matalampi koulutustaso ja mitä huonompi kielitaito, sitä vaikeampi on päästä työelämään ja sellaisiin töihin, joilla olisi huoltosuhteen korjaamisen kannalta myönteinen vaikutus. Tämä näyttää olevan fakta tällä hetkellä - toiveena tietenkin on, että yhä useampi suomalainen ja tänne tuleva saisi työtä, jolla elättää itsensä ja perheensä. Muutoin tilanne hankaloituu huomattavasti myös pitkällä aikavälillä.13 kommenttia:

 1. Eräs nainen radiohaastattelussa sanoi pari päivää sitten, että abortin tehneisiin pitää suhtautua varovasti ja aina armon näkökulmasta. Syyt ovat voineet olla välttämättömiä. Hän lisäsi että olemme tehneet kaikki väärin, emme voi alkaa tehtyjä abortteja moralisoida jälkikäteen.

  Sitten hän totesi, lääkärinä, että osastoilla jossa abortteja on tehty, on naisilla yleensä raskas olla. Abortti on aina vakava ja haavoittava asia henkisesti.
  Siellä sairaalassa kukaan ei juhli "naisen oikeutta omaan kehoonsa." On tapahtunut jotakin vakavaa. Todellisessa elämässä ei hänen mukaansa ole koskaan kysymys mistään feministien hankkimasta subjektiivisesta oikeudesta, periaatteesta, vapaudesta vaan kokonaan jostakin toisen mittaluokan asiasta. Vapautta oman kehoonsa sairaaloissa ei koeta.

  Hänen sanansa olivat vaikuttavia. Kysymys on tietenkin yhdestä Suomen vihatuimmasta kansanedustajasta, lääkäristä, kristitystä. Huomatkaa myös tuo, mitä hän sanoi aluksi.

  -

  Suomen suku on todellakin putoamassa samoihin lukuihin kuin esim. Espanjassa ja Saksassa, romahtaneen syntyvyyden maissa. Läntiset naiset ja miehet eivät halua jatkaa ihmisten sukua.
  Juuri niin kuin tässäkin blogissa on puhuttu. Väestön nopea kasvu ei kosketa eurooppalaisia. Eurooppaa se tulee kyllä koskettamaan. Väestön vaihtumisesta puhuminen ei olekaan enää poliittinen asenne, huoli tai fobia, vaan väestömatemaattinen tosiasia. Toit hyvin esiin näkökulmia Vesa.
  Samoin kuin suomen kielen käyttöalue, suomen kielen käyttöliittymä omaan kulttuuriinsa, supistuu jo silmissä, niin on myös Suomen kansan.

  Ja joo, en aio alkaa ajatella, että ihan sama, mitä välii. Biosfäärin rikkaus ja moninaisuus on mielestäni aina itseisarvoinen päämäärä.

  VastaaPoista
 2. Väestönvaihtumisen ydinkuvasta voi varmistua vierailemalla pääkaupunkiseudun synnytyssairaaloissa. Ei tarvitse kovin paljon kummemmin asialla spekuloida. Siis jos asiat jatkuvat näin.

  VastaaPoista
 3. Mikseivätpä asiat jatkuisi juuri näin?
  En usko että kahviloissa mäkkibookkejaan näpläävät nuoret aikuiset alkavat lisääntyä edes siinä määrin, että väkiluku pysyisi ennallaan, koska sekin vaatisi jo kotimaisen syntyvyyden selkää nousua.
  Enkä usko että maahan muuttavien virta mihinkään tyrehtyisi, koska asiaa ei problematisoi edes taloudelliselta kannalta kuin pieni (likaiseksi nähtyjen) joukko ja suominaistenjapoikien haluttomuus perustaa lapsiperheitä on kadoksissa ja asia halutaan korjata tulijoilla.

  Helsingissä tällä hetkellä reilusti yli satatuhatta muulta tullutta tai toisesta kulttuurista peräisin olevaa. Todella pian kaksisataatuhatta. Sama suhde muuallakin pk-seudulla.
  Asia on ongelma, jos sen sellaisena haluaa kokea. Itselleni se ei ole. Ei ainakaan vielä. Tai sitten ajattelen vain, että jos suomalaisuus tässä haihtuu, niin menköön jos se on niin heikkoa. En halua olla lisäämässä ennakkoluuloisuutta, kun tulevaisuudelle ei oikein mitään voi.

  Toki on olemassa poikkeus ryhmästä jonka maahamme muuttaminen jo koetaan avoimesti ja julkisesti turvallisuusongelmaksi.
  Tätä asennetta ei nyt koskaan sitten mainitakaan rasimiksi. Näin jotta tekopyhyys olisi tässäkin yliampuvaa.
  Puhun tietenkin venäläisistä.

  Toivonkin, että Venäjältä maahamme muuttaa aluksi ainakin puolisen miljoonaa miestä ja naista.
  Hyvä ruoka, kulttuuria, kaunis kieli! Väriä! Intohimoa tänne latteaan suomiharmauteen! Davai, davai!
  Lisää monikulttuurisuutta itäiseen malliin, tervettä alkuvoimaa! Toiminnallista humanismia! Uusia alkuvoimaisia geenejä! Aletaan pärjätä urheilussakin!

  Oliko toi nyt sarkasmia? Ei, se on vaihtoehtoinen todellisuus.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ja koska rajat ei ole tärkeitä, eikö, tärkeintä on vapaa liikkuvuus, niin miksi sitten itärajakaan niin tärkeä olisi? Onko ne sen takana huonompia ihmisiä kuin Balkanin takana?
   Auki vaan itäkin.Puolin ja toisin.

   Poista
  2. Post script

   Näiden em. kommenttien takana on jälleen havaintoja. Olen nimittäin huomannut, että sivistyneiden ihmisten piirissä mitään poikkipuolista sanaa ei saa sanoa mistään uskonnosta (paitsi kristinuskosta) tai kulttuurista tai etnisyydestä edes pohtivassa mielessä, mutta ryssistä saa sanoa mitä tahansa koska tahansa miten tahansa ilman minkäänlaista tyhmäksi tai ilkeäksi leimautumisen pelkoa.

   Poista
  3. Jos saadaan seuraava hallitus sosdemeistä, vasemmistosta ja vihreistä niin homma jatkuu iloisesti juuri näin. Eprealismin iloiset markkinat. Tosin Rinteen pitäisi alkaa keksiä jo jotain muutakin kuin tuota ikuista etuuksien lupailua - homma kääntyy itseään vastaan kevääseen mennessä.

   Abortti on aina vakava asia. Samoin se, että terveet ihmiset eivät lisäänny. Jotain on pahasti pielessä. Työolot, osin, mutta sanoisin että yhtä lailla tämä läntinen hedonismi ja itsekkyys, jonka jälkiä on miltei mahdoton enää korjata.

   Jos Suomesta tahdotaan kestävällä tavalla monikulttuurinen ja aidosti moniarvoinen ja siihen kannustava maa, niin voisi hieman tosiaan harkita, mistä ihmisiä otetaan. Se ei tietenkään ole tarkoitus.

   Monikulttuurisuus on melko hankalaa sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät itse ole varsinaisia monikulttuurisuuden kannattajia ja eriytyvät niin pitkälle kuin mahdollista omiin traditioihinsa ja näkevät länsimaiset arvot ongelmina. Mutta ei nyt juututa pikkuasioihin. Uskotaan ja luotetaan ja unelmoidaan.

   Poista
  4. Joo, ryssä on ryssä vaikka voissa paistais, kasakka ottaa kaiken minkä irralleen jättää, perussuomalaiset ovat osa Putinin hybridisotaa, kommunismi on paras aate, vaikkakaan Neuvostoliitossa kaikki ei mennyt kaikki ihan nappiin, mutta olisi mennyt jos suomalaiset kommunistit olisivat saaneet sen toteuttaa:) vähemmän ruumiita, kaikilla hauskempaa.

   Minä pidän venäläisistä, vaikka olen myös heidän kohdallaan törmännyt melkoiseen röyhkeyteen (en tosin sen suurempaan kuin muutamien muiden nimeltä mainitsemattomien kansalaisuuksien kohdalla). Nk. venäläinen kansanihminen on usein hyvin vieraanvarainen ja mukava, tottunut tulemaan pienellä toimeen, joskin mahdollisuuksien äärelle pääsy ja alituinen puute saattaa tehdä jotkut melko röyhkeiksi. Vaikea näitä on yksilötasolta yleisempään johtaa.

   Toki meillä on itärajatraumamme. Ja Putin porukoineen osaa tehdä häijyyksiään ja laittomuuksiaan, ihan niin kuin muutkin johtajat.

   Poista
  5. Vai olisiko se niin että kasakka ottaa kaiken minkä irti saa... Taitaa näitä ottajia olla muitakin kuin kasakoita.

   Tosiaan, mikäli joku sanoisi "Geelitukka / muhametti / yön timppa ottaa kaiken minkä irti saa..." niin se olisi rasismia, ilman muuta. Kannattaisi valtionpäämiehenkin vähän miettiä piilorasistisia puheitaan. Vai puhuiko Niinistö tosiaan vain sotilaallisesti järjestäytyneestä Etelä-Venäjän ratsastajaväestöstä, varsinkin sen ratsumiehistä. Ei tainnut puhua, jos mietitään.

   Poista
  6. "Valkonaama ottaa kaiken minkä irti saa" on puolestaan oikeutettua ja toivottavaa kapitalismin kritiikkiä.

   Poista
  7. Juuri, juuri noin se menee. Luvallista rasismia, tai ainakin sen sukuista meillä tässä maassa on, kunhan se kohdistuu itään.

   Itse olen aika paljon tekemisissä venäl. kanssa. Samoja kokemuksia kuin sulla, mutta suurimmaksi osaksi mullakin vain myönteisiä. Työkavereissakin useita.
   Koska Suomesta on tulossa "aidosti" monikulttuurinen, toivon, että venäläisillä myös oma myönteinen osa meidän maassamme ja samat oikeudet kuin muillakin.

   Mun äidinpuoleinen suku Kannakselta. Heimat män. Silti en halua
   siirtää historiaa tähän päivään.

   Vielä pilke silmäkulmassa: uskonpa että jos ne 250 t. venäläistä naista maahamme muuttaisi, ja kun tiedämme, miten kauniita he osaavatkaan olla, niin apua suomalaiseen väestöongelmaan, olisi heti luvassa? Tai sitten ei. Venäjälläkin on yhden lapsen itse valittu politiikka vallalla. Mihinkään ei voi luottaa....

   Läntinen nainen ja mies lisääntyvät kunnolla "vesirajan" (2,1) yli enää Yhdysvalloissa. No, eiköhän heidätkin saada pian kalifornisoitua.

   Poista
  8. Luvallista tosiaan on oikein paukuttaa tätä "myrkyllistä maskuliinisuutta", "länsimaista patriarkaalisuutta", "valkoisen miehen taakkaa" jne. No, viimeinen on ihan totta, mutta miten onkaan, että olen oman elämäni aikana ja historiaa tutkiessani todistanut myös toksista ihmisyyttä ja toksista feminiinisyyttä aivan yhtä lailla kuin toksista maskuliinisuutta. Minulle nämä mistä hyvänsä kulttuurista tulevat raiskaajat ovat toksista maskuliinisuutta, muuten käsitteen sisältö on tyhjä tynnyri, koska aivan samaa paskaa ovat ihmiset ylipäätään täynnä.

   Poista
  9. Yleistä kuulla jonkun puhuvan kahtiajakautumista vastaan joko niin että sellaista ei saisi olla olemassa tai sitten niin, ettei sellaista ole olemassa, mutta toisessa lauseessa ja yhteydessä nämä ihmiset sitten jakavat ihmiset kahtia, miehiin ja naisiin.
   (Toksinen ihmisyyshän, miehen ja naisen, on esitelty perin pohjin esimerkein ja analyysein mm. Raamatussa. Siellä on myös asian jatkokäsittelyohjeet, todellinen vapautuneisuus. Vaan ei vielä vapaus pahasta.)

   Poista
 4. Raamattu ja antiikin klassikot kertovat ihmisen perusluonteesta miltei kaiken olennaisen. Myöhemmästä historiasta päälle kertyy lisäpiirteitä. Osittain kaikki kirjoitus on kiinni omassa ajassaan, emmekä me myöhemmät saa täysin kiinni siitä, mitä sanottiin.

  VastaaPoista